سپاس و ستایش دانشگاه آزاد را !!!

سپاس و ستایش دانشگاه آزاد را، که ترکش موجب بی مدرکی است و به کلاس اندرش مزید بی پولی، هر ترمی که آغاز می شود موجب پرداخت زر است و چون به پایان می رسد سیب ضرر، پس در هر سال دو ترم موجود و بر هر ترمی شهریه ایی واجب، از جیب و جان که برآید کز عهده ی خرجش به درآید...

/ 0 نظر / 22 بازدید