خدای من

سلام خدا 

من خوبم 

من کودکی معصوم نیستم 

من آدم بزرگی پر از اشتباهم  

 

خدایا  

دنیا چقدر کوچیکه 

 

آخه چه جوری نفس بکشیم؟...

/ 0 نظر / 46 بازدید