# تولد
سلامی چو بوی خوش آشنایی           بدان مردم دیده روشنایی درودی چو نور دل پارسایان                  بدان شمع خلوتگه پارسایی وقتی که بدنیا آمدی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 33 بازدید