# جام_ملتهای_آسیا

جام ملت ها از نگاه آمار

چهار تیم برتر هر دوره دورهمیزباندیدار پایانیدیدار رده بندی قهرماننتیجهنایب قهرمانسومنتیجهچهارم ۱۹۵۶  هنگ کنگ کره جنوبی [۱] اسرائیل هنگ کنگ [۱] ویتنام ۱۹۶۰  کره جنوبی کره جنوبی [۱] اسرائیل جمهوری چین [۱] ویتنام ۱۹۶۴  اسرائیل اسرائیل [۱] هند کره جنوبی [۱] هنگ کنگ ۱۹۶۸  ایران ایران [۱] برمه اسرائیل [۱] جمهوری چین ۱۹۷۲  تایلند ایران ۲–۱در وقت اضافه کره ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید