احکام چت در اسلام (طنز)

* اگر مردی و زنی به قصد چت خصوصی وارد مسنجر شوند ، واجب است که قبل از شروع چت ، صیغهء حلالیت مجازی بین آن دو جاری شود . این صیغه به صورت لوگو در دسترس همه افراد قرار می گیرد تا با کلیک به روی آن به صورت خودکار جاری گردد.* کلیک کردن هر دو نفر مستحب است.* بدیهی ایست که این صیغه ، تنها تا باز بودن پنجرهء چت اعتبار دارد و با بسته شدن پنجره ، چه سهون و چه عمدن ، صیغه خود به خود فسخ می گردد.


* این نوع صیغه فقط مختص زنان بیوه می باشد.زنان بیوه مجاز به باز کردن همزمان دو پنجرهء چت یا بیشتر از آن نیستند.


* دختران و زنان متاهل فقط می توانند از صیغهء مجازی محرمیت استفاده کنند و حق استفاده از صیغهء مجازی حلالیت را ندارند ( چت در حد سلام و احوالپرسی و با درصد اروتیک کمتر) .* صیغهء مجازی محرمیت ، همچون صیغهء مجازی حلالیت ، به صورت لوگو در محل مناسب قرار خواهد گرفت.* تمام احکام جاری شدن و فسخ این دو نوع صیغه یکسان می باشد.


* مردان متاهل حق باز کردن بیش از چهار و مردان مجرد پنج پنجرهء توامان چت را ندارند.


* فرستادن هر نوع ایکون بعد از جاری شدن صیغه حلال می باشد.* چنانچه ایکونی قبل از جاری شدن صیغه ارسال گردد ، این ایکون حرام زاده بوده و احکام ایکون های حرمزاده در مورد آن مصداق دارد.* اگر به هر علت غیر ارادی ، مثل وقوع زلزله ، تسک کردن ناگهانی سیستم ، قطع شدن کانکشن یکی از دو طرف و قس الی الهذا ، ایکونی قبل از جاری شدن صیغه ارسال گردد ، احکام ایکون های حرامزادهء مشبهه بر آن صادق است.* بستن پنجرهء چت به اختیار مردان می باشد . چنانچه زنی قبل از مرد اقدام به بستن آن بکند ، واجب است تا 4 روز عدهء پنچرهء بسته شده را به جا بیاورد . قبل از پایان عده ، حق چت با هیچ ذکور دیگری را ندارد.* چنانچه زن متاهلی با یا بدون جاری شدن صیغهء مجازی حلالیت اقدام به چت با مردی بکند ، این چت به منزلهء زنای محصنهء مجازی بوده و حد سنگسار مجازی بر او لازم می گردد.* اگر مردی اقدام به چت با زنی متاهل بنماید ، با علم به متاهل بودن زن ، حتی در صورت جاری شدن صیغهءمجازی حلالیت حد تعزیری شلاق اینترنتی بر او لازم می گردد.* زنان و مردان مشمول صیغهء مجازی حلالیت ، در صورت چت کردن بدون جاری نمودن صیغه ، در بار اول و دوم و سوم به حد تعزیری شلاق اینترنی محکوم شده و در صورت تکرار در بار چهارم مصداق مفسد ( ه ) فی النت بوده و اجرای حکم اعدام اینترنتی بر آنان لازم است.

/ 0 نظر / 13 بازدید